• 01 - DONN NOU SEGA (feat Boyzini)
  • 02 - SANTE (feat Steph)
  • 03 - LARZAN (feat Ziakazom)
  • 04 - HYPOPOTAM (feat Clarel Armelle)
  • 05 - ZINOTE EK BEBER (feat Dalon)
  • 06 - LISTWAR ENN PEP (feat Maxwell Armelle)
  • 07 - EFFORSE (feat Eldiana)
  • 08 - ENN ZOLI REV (feat Boyzini)
  • 09 - PAROL GRAN MAMA (feat Ravann sans Frontier)
  • 10 - SANZE (feat Jean Uranie)
  • FRÉQUENCE tropicale
Techargement de SA NOU SEGA - SA NOU SEGA